OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ K SOUČASNÉMU MIMOŘÁDNÉMU STAVU

Stále jsme věřili, že to společně zvládneme a překážky pro vás postavíme. Situace však pro organizování velkých sportovních akcí není dobrá, už nemůžeme čekat a je zapotřebí udělat rozhodnutí.

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20588/2020-2/MIN/KAN (které vzala na vědomí Vláda ČR) byly s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání zakázány mimo jiné sportovní a kulturní akce s účastí nad 300 osob.

S ohledem na mimořádné opatření vlády jsme nuceni oficiálně a definitivně zrušit letošní ročník závodu RUNEX RACE 2020! Závody pro Vás chceme udělat takové, jaké je znáte, s veškerým programem a atmosférou, kterou si tento závod zaslouží.

Ti z Vás, kteří si již zakoupili startovné, si jistě kladou otázku, jak s ním naložit. Velmi nám v této nelehké situaci pomůžete, pokud si ho ponecháte. Zakoupené startovné bude platit na příští ročník závodu RUNEX RACE 2021. Předpokládaný termín závodu je 28. 8. 2021.

Samozřejmě, že můžete zvolit i následný postup dle nově vydaného zákona č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních/sportovních akcí (dále jen „zákon“), jehož úplné znění naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-247.

Do 31. 3. 2021 nás podle tohoto zákona jakožto pořadatele můžete požádat o vydání poukazu na kulturní/sportovní akci (dále jen „poukaz“), který Vám bude vydán do jednoho měsíce od Vaší žádosti v hodnotě Vámi uhrazeného startovného. Žádost o tento poukaz prosím adresujte na info@runexrace.cz.

Dále si Vás dovolujeme upozornit, že využitím poukazu zaniká povinnost pořadatele vrátit startovné. Je tedy na Vás, zda zvolíte jednodušší řešení a ponecháte si zakoupené startovné, či zvolíte cestu vystavení poukazu nebo budete chtít po uplynutí ochranné lhůty vrátit peníze za startovné.

Děkujeme za pochopení v této složité situaci a věříme, že se všichni potkáme nejpozději příští rok v létě!

Za celý organizační tým

Jakub Kriško a Jakub Lehnert